Hoofdredacteur FORUM

Genootschap Architectura et Amicitia zoekt een:

Ga jij komende jaren aan de slag met de nieuwe reeks van FORUM, het toonaangevende architectuurblad van Genootschap Architectura et Amicitia?

FORUM, “het tijdschrift voor architectuur en daarmee verbonden kunsten” van Architecture et Amicitia (AetA), kent een rijke, turbulente, geschiedenis en bestaat al sinds 1946. De conceptuele diversiteit is kenmerkend voor het blad: architectuurkritisch met reis- en onderzoeksverslagen, biografieën, een filosofisch traktaat waarin architecten schrijven over hun werk maar ook over dat van anderen. Het tijdschrift heeft toonaangevend redacteuren gehad.
De huidige serie met Machiel Spaan als hoofdredacteur eindigt medio 2024. We zoeken een nieuwe hoofdredacteur en redactie.

Iedere reeks krijgt FORUM door een nieuwe hoofdredacteur een thema waarin 5 jaar lang geschreven en onderzocht wordt. FORUM is een blad met ruimte voor beschrijvingen, theorieën, bespiegelingen en discussies voor leden en vakgenoten in de architectuurwereld.
Binnen het bestaande raamwerk (10 nummers, in 5 jaar, binnen een overkoepelend thema) wordt voor iedere reeks door de nieuwe hoofdredacteur en redactie een voorstel gemaakt voor het thema van de reeks.

Gezocht:

 • Kandidaat met brede opvatting over architectuur, stedenbouw en landschap;
 • Een bevlogen kandidaat met ambitie;
 • Een rijk netwerk: van mede-architecten alswel mogelijke sponsoren;
 • Ervaren in schrijven;
 • Een aanjagende visie op het vak.

Forum:

 • Doel is kennis overdragen;
 • Aanstelling is voor 5 jaar en 10 nummers;
 • Er is geen vergoeding beschikbaar voor de werkzaamheden;
 • Verschijning 2 keer per jaar;
 • Oplage 800 stuks;
 • Redactie: 50% van de redactie is vast, de overige 50% wisselt per nummer.

Taken:

 • Thematiek in samenspraak met dagelijks bestuur AetA bepalen;
 • Hoofdredacteur maakt in deze periode onderdeel uit van bestuur van AetA;
 • Per nummer richting geven aan de inhoud;
 • Beschikbare budget verdelen;
 • Grafisch vormgever aantrekken;
 • Tekstredacteur aantrekken;
 • Organiseren redactievergaderingen;
 • Bepalen agenda en deadlines;
 • Verantwoordelijk voor benaderen en aantrekken eventueel aanvullende sponsoren en donateurs;
 • Contact met drukker;
 • Organiseren lancering nieuwe nummers;
 • Bewaakt samen met de penningmeester van AetA de financiën van de uitgave.

Architectura et Amicitia
Het Genootschap AetA, is een vereniging van architecten en personen uit aanverwante vakgebieden met als doel het samenbrengen van deze disciplines om elkaar te inspireren, met elkaar reizen te maken, te discussiëren over het vak en te publiceren in haar tijdschrift.
De circa 325 leden organiseren activiteiten zoals excursies en discussiebijeenkomsten. Het doel is het bevorderen van discussie in het vakgebied, het toegankelijk maken en tonen van interessante of belangwekkende gebouwen, het bevorderen van contacten tussen vakgenoten.
Het genootschap werd in 1855 op initiatief van J.H. Leliman opgericht. De vereniging speelde sinds die tijd een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de Nederlandse architectuur en opleidingen.
AetA heeft diverse toonaangevende tijdschriften uitgegeven waaronder Wendingen, bouwkundig weekblad en Forum.

Enthousiast?
Stuur jouw brief en CV naar secretaris@aeta.nl. Wij zijn benieuwd wie je bent, jouw ervaring, motivatie en eventuele thematieken die jou fascineren.
Je kunt solliciteren tot 29 februari 2024.

Meer informatie?
www.aeta.nl

Meer informatie / More information