(senior) beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoekt een:

Wil je een bijdrage leveren aan het mooier en beter maken van de ruimtelijke inrichting van Nederland, dan heeft de afdeling Regionale Regie en Landelijk Gebied een interessante functie voor jou! Onderwerpen waaraan wij binnen de afdeling werken zijn onder meer de ruimtelijke ontwikkelingen rond de (lucht) havens én de ontwikkeling van het Landelijk Gebied waarbij afwegingen tussen de landbouw, waterkwaliteit en -kwantiteit, natuur en wonen centraal staan. Ook vervult onze afdeling een liaison functie tussen de nationale ruimtelijke ordening en de provincies.

Wij zoeken iemand die de verbinding kan leggen tussen de (sectorale) ambities op Rijksniveau en de ruimtelijke inrichting op nationaal en decentraal niveau. Kortom je werkt mee aan een zoveel mogelijk integrale benadering. Je werkt daartoe samen met collega’s binnen de afdeling en het departement, andere departementen, provincies en relevante regionale partijen. Je verkent en analyseert samen de verschillende opgaven en belangen en probeert tot oplossingen te komen daar waar die schuren. Je hebt een signalerende en agenderende rol en adviseert de ambtelijke top en de bewindslieden.

Functie-eisen

  • een academische opleiding in een relevante studierichting zoals: geografie, planologie, stedenbouw, ruimtelijke economie
  • analytisch vermogen en strategisch inzicht
  • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  • goede sociale en diplomatieke vaardigheden
  • affiniteit met openbaar bestuur en ruimtelijke ordening
  • bij voorkeur ervaring met beleidsprocessen. Indien je geen of weinig werkervaring hebt, maar wel aan de overige eisen voldoet, komen we ook graag met je in contact.

 

 

Meer informatie / More information