Hoofd Stadsarchief / Gemeentearchivaris

Gemeente Rotterdam zoekt een:

Het Stadsarchief Rotterdam is onderdeel van het cluster Dienstverlening en valt onder de directie Wijken, Participatie en Stadsarchief (WPS). Je rapporteert aan de directeur WPS.

Het Stadsarchief Rotterdam bestaat sinds 1857 en is een van de oudste en grootste archieven van Nederland. Er werken ruim 80 medewerkers en tientallen vrijwilligers. De belangstelling voor de Rotterdamse geschiedenis is groter dan ooit. Daarom besteden we veel aandacht aan het toegankelijk maken en online publiceren van bronmateriaal. We dragen ook actief bij aan stadsbrede herdenkingsactiviteiten, zoals de jaarlijkse herdenking van het bombardement op 14 mei 1940. De afgelopen jaren heeft het Stadsarchief verschillende grote onderzoeksprojecten begeleid, zoals naar het Joods rechtsherstel en het koloniale en slavernijverleden. Aan het vastleggen van de geschiedenis van morgen werkt het Stadsarchief met een e-depot en een actief acquisitiebeleid, waarin de diversiteit van de stad alle aandacht krijgt. Zo levert Stadsarchief Rotterdam een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan het bevorderen van het historisch besef.

De afdeling bestaat uit een vijftal teams met elk een eigen teamleider:

Preserveren, Conserveren en Restaureren;
E-depot, Databeheer en Innovatie;
Informatiedienstverlening;
Bureau Stadsarchivaris;
Archieven en Collecties.

Wie zoeken wij?
Ben jij een ervaren manager met passie voor geschiedenis en een scherp oog voor de toekomst? Heb je ruime ervaring in het doorontwikkelen van een organisatie die volop in beweging is? Heb je een visie op hoe het archief zich kan ontwikkelen tot een belangrijke nutsvoorziening aan de burger? Dan is dit jouw kans om als afdelingsmanager Stadsarchief drie cruciale rollen te vervullen. Als beheerder van de archiefbewaarplaats ben je namelijk:

  1. Innovator met (Rotterdams) leiderschap: Je stuurt vijf teamleiders aan. Je bent verantwoordelijk voor de resultaten van het archief en de ontwikkeling van je medewerkers. Je bent een besluitvaardige sparringpartner voor je teamleiders en stimuleert hun eigenaarschap en groei. Naast voorzitter van het MT, ben je ook verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en financiën. Je geeft richting en leidt met daadkracht de transformatie van het archief. Door jouw leiderschap en innovatieve aanpak stoom je de organisatie klaar voor de uitdagingen waar het archief van de toekomst voor staat. Nieuwe technologieën weet je op een slimme manier in te laten zetten om het archief toegankelijker en relevanter te maken dan ooit tevoren.
  2. Boegbeeld: Je treedt op als ambassadeur van het Stadsarchief – binnen de gemeentelijke organisatie, binnen Rotterdam en daarbuiten. Je legt verbindingen tussen het archief en de samenleving en kunt op inspirerende wijze het belang van ons cultureel erfgoed overbrengen. Dit doe je bijvoorbeeld door het organiseren van evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je bouwt en onderhoudt proactief een in- en extern netwerk, zowel op regionaal als nationaal niveau.
  3. Toezichthouder op de informatiehuishouding en beheerder van de archiefbewaarplaats: Je bent de wettelijke toezichthouder op het informatiemanagement van de gemeente. Je staat voor het basisbeginsel van een open overheid, door toe te zien op een zorgvuldige en transparante informatiehuishouding. In deze rol ben je onafhankelijk en rapporteer en adviseer je aan de ambtelijke en bestuurlijke leiding. Zo beoordeel je of informatie conform de wetgeving niet alleen wordt beward of vernietigd, maar ook of die in goede, geordende en toegankelijke staat is voor de burger. Zo signaleer je of de gemeente verantwoording kan afleggen aan de burger en of de informatiehuishouding de bedrijfsvoering juist en voldoende ondersteunt.

Voor meer informatie over de vacature verwijzen we graag naar onze website: https://www.werkenvoorrotterdam.nl/vacatures/afdelingsmanager-stadsarchief-rotterdam-gemeentearchivaris-19249

Meer informatie / More information