Urbanist | Stedenbouwkundige

VOIDS zoekt een:

**English text below**

Stedenbouwkundige
32 / 40 uur

Ben jij een veelzijdige ontwerper en wil je deel uitmaken van een jong, groeiend, dynamisch en ambitieus ontwerpteam? VOIDS strategy, urbanism & landscape is op zoek naar een stedenbouwkundige met affiniteit voor landschap/openbare ruimte. Als bureau werken we op alle schalen van regio tot binnentuin. Daarom is het ontwerpen door de schalen cruciaal binnen onze projecten.

In deze veelzijdige functie werk je aan een diversiteit aan spraakmakende projecten in Nederland, België en Noorwegen waarbij je zowel werkt aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden, de inbedding van het project in de grote schaal van stad en landschap, als aan de uitwerking in typologie, detail en materiaal. Je bent in staat een interdisciplinair team van ontwerpers te inspireren door ontwerpvaardigheden en strategische kennis in te brengen. Je bent in staat om met ons het ontwerpproces te structureren en op een prettige manier te communiceren met het team, opdrachtgevers en partners.

Over VOIDS

VOIDS is een jong interdisciplinair bureau in Rotterdam. Omdat de grote maatschappelijke opgaven waar wij met zijn allen voor staan vragen om een radicaal andere aanpak combineren wij de disciplines strategie, stedenbouw en landschapsarchitectuur in onze plannen. In de projecten die we doen werken we nauw met elkaar samen. We hechten veel waarde aan de informele werksfeer en er is veel vrijheid om (samen met ons) te bouwen aan een groeiend portfolio van spraakmakende projecten in binnen en buitenland: in 2022 wonnen we de Europan, in 2023 de EO Wijersprijsvraag en recent hebben we een aantal interessante tenders gewonnen.

Jouw profiel:

Wij zoeken iemand met:

 • Aantoonbare vaardigheden in stedenbouwkundige opgaven op meerdere schaalniveaus
 • Hands-on mentaliteit en leergierig
 • Een professionele opleiding Stedenbouw (TU, Academie van Bouwkunst of vergelijkbaar)
 • Sterke conceptuele en grafische vaardigheden
 • Goede beheersing van Vectorworks of autocad en Adobe Suite
 • Goede communicatie vaardigheden
 • Beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal (spreken + schrijven)
 • Ervaring met GIS is een plus, maar niet noodzakelijk

Wij bieden:

 • Een dynamisch en klein internationaal team om in te werken
 • Een baan met veel verantwoordelijkheid en ontwikkelingspotentieel
 • Een passend salaris
 • Een inspirerende werkplek in het centrum van Rotterdam
 • Een creatieve en informele werkomgeving
 • Regelmatig bureauborrels en -uitjes

Geïnteresseerd?
Solliciteer door je motivatiebrief, een cv en een portfolio met relevant werk in pdf-formaat (max. 10mb) te sturen naar info@voids.nu onder vermelding van ‘Stedenbouwkundige’.

—-

Urbanist
32 / 40 hours

Are you a versatile designer and do you want to be part of a young, growing, dynamic and ambitious design team? VOIDS strategy, urbanism & landscape is looking for a urbanist with an interest in landscape/public space. As office we work on all different scales from region to courtyard. That is why designing through scales is crucial within our projects.

In this position you will be working on a diversity of projects in the Netherlands, Belgium and Norway where you work on creating the urban conditions, the embedding of the project in the large scale of city and landscape and on the elaboration in typology, detail and material. You are able to inspire an interdisciplinary team of designers by bringing design skills and strategic knowledge. You are able to structure the design process with us and communicate in a pleasant way with the team, clients and partners.

About VOIDS

VOIDS is a young interdisciplinary agency in Rotterdam. Because the major social challenges we all face require a radically different approach, we combine the disciplines of strategy, urban design and landscape architecture in our plans. We work closely together in the projects we do. We add a lot of value to the growing working atmosphere and there is a lot of freedom to build (together with us) on a growing portfolio of projects: in 2022 we won the Europan, in 2023 the EO Wijers competition and we recently won a number of interesting tender projects.

Your profile:

We are looking for someone to meet:

 • Skills in urban design projects on multiple scales
 • Hands-on mentality and eager to learn
 • A professional education in Urban Design
 • Strong conceptual and graphical skills
 • Good command of Vectorworks and Adobe Suite
 • Good communicative skills
 • Command of the Dutch and/or English language (speaking + writing)
 • Experience with GIS is a plus, but not necessary

We offer:

 • A dynamic and small international team to work in
 • A job with a lot of responsibility and development potential
 • An appropriate salary
 • An inspiring workplace in the heart of Rotterdam
 • A creative and communicative employee
 • Regular office drinks and outings

Interested?
Apply by sending your motivation letter, a CV and a portfolio with relevant work in PDF format (max. 10mb) to info@voids.nu, stating ‘Urbanist’.