Senior beleidsmedewerker fiets

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zoekt een:

Mobiliteit is belangrijk. In Nederland reizen we per jaar gezamenlijk 200 miljard km: lopend, op de fiets, met het OV of de auto. Meer dan een kwart van deze verplaatsingen in Nederland gaat per fiets. Daarmee vervult de fiets een belangrijke rol in het Nederlandse mobiliteitssysteem. Hoe zorgen we als directie Duurzame Mobiliteit (DuMo) ervoor dat er meer mensen de fiets gaan gebruiken op een veilige fietsweg? Daar houd jij je mee bezig als senior beleidsmedewerker fiets bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Zo oefen jij direct invloed uit op het Nederlandse fietsinfrastructuurbeleid! Interessant? Solliciteer direct!

Hoe jij bijdraagt in je rol
Als senior beleidsmedewerker fiets ben jij dagelijks bezig met de de fietsinfrastructuur, dat onderdeel is van programmateam actieve mobiliteit in de directie Duurzame Mobiliteit (DuMo).

In het team werken we aan beleid voor fietsen en lopen. In jouw rol koppel je fietsbeleid aan nationale maatschappelijke opgaven op het gebied vanbereikbaarheid, woningbouw, , leefbaarheid, verkeersveiligheid, klimaat,en gezondheid. Je brengt beleidsmatige kennis in over de aanleg van fietswegen door heel Nederland. Je geeft invulling aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets 2040 en de IenW Uitvoeringsagenda Fiets en draagt bij aan een landelijk dekkend netwerk van fietsinfrastructuur. Je zorgt ervoor dat Actieve Mobiliteit meegenomen wordt in gebiedsgerichte programma’s en in nationale Woningbouw en bereikbaarheidsprogramma’s. Het toetsen van projectplannen en monitoren van de voortgang van activiteiten op het gebied van Actieve Mobiliteit.

In jouw rol is het belangrijk dat je alles goed organiseert , de juiste collega’s en stakeholders betrekt en blijft motiveren voor het gezamenlijke doel. Netwerken is dan ook een groot onderdeel van je werk, zowel met interne als externe stakeholders.

Jouw directe team is divers en staat voor elkaar klaar. Je toekomstige team is begin dit jaar uitgeroepen als de meest positieve overheidsorganisatie van Nederland! Wij verwelkomen je dan ook graag!

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je krijgt van analyseren en het bedenken vanoplossingen veel energie. Je bent een netwerker en kunt relevante stakeholders binnen en buiten de overheid makkelijk vinden. En zij jou! Waarbij je rekening houdt met de maatschappelijke en politieke gevolgen. Je vindt het leuk om de staatssecretaris te adviseren, mee te schrijven aan Kamerbrieven, maar ook onderzoeken uitzetten die en een bijdrage te leveren aan Kamerdebatten. Het werk is deels projectmatig, maar vraagt ook vaak procesregie en jij vindt het allebei leuk. Je werkt samen met uitvoeringsorganisaties zoals Rijkswaterstaat. En het kan zomaar zijn dat je jouw mooie activiteiten internationaal mag toelichten; Nederland is tenslotte fietsland nummer 1 in de wereld!

Je wordt blij van de onderwerpen ruimtelijke ordening/ stedenbouw, duurzame mobiliteit, fietsinfrastructuur en fietsen. Je houdt van stevigeuitdagingen en je kunt jezelf op korte termijn de inhoud van dit dossier eigen maken. Je schuwt daarbij niet om je te verdiepen in details en uitwerkingen, maar je houdt altijd in het oog wat je doel is. Je focust op het resultaat, maar houdt daarbij je netwerk goed aangehaakt.

Functie-eisen:

  • je hebt werkervaring als beleidsmedewerker of in het werkveld van ruimtelijke ordening/ stedenbouw, actieve mobiliteit of infrastructuur
  • je kunt inschatten hoe mensen binnen de organisatie tegen specifieke vraagstukken aankijken
  • je kunt niet-alledaagse oplossingen voor een vraagstuk bedenken
  • je stemt de planning zo nodig af op lopende processen en ontwikkelingen

Je herkent je in de volgende eigenschappen:
Jij hebt een talent voor analyse, waarbij je met scherpzinnigheid hoofdzaken van bijzaken weet te onderscheiden. Hierdoor ben jij in staat om op een doordachte manier de acties en plannen te beoordelen vanuit een bestuurlijk perspectief. Jij zet je graag in om verschillende partijen, zowel intern en als extern aan je te verbinden om zo op een volledige manier te kunnen bijdragen aan het adviseren van de bewindspersonen.

Kortom of je nu ervaring hebt als beleidsmedewerker in een politiek-ambtelijke setting, of in de wereld van fietsen en lopen, jij bent in staat om snel te schakelen en orde te scheppen te midden van chaos en krijgt hier veel energie van!

Ben je al overtuigd? Mooi! Heb je vragen? Neem dan contact op! Met Erik van den Eijnden plaatsvervangend Programmamanager Actieve Mobiliteit, via 06-52595670 of erik.vanden.eijnden@minienw.nl

Meer informatie / More information