Adviseur verduurzaming VvE [architect]

kbng stedebouw architectuur restauratie zoekt een:

Achtergrond
VvE’s in Amsterdam moeten klaargestoomd worden voor een gasloze toekomst, net als al het vastgoed in Nederland. Dit is moeilijker voor VvE’s omdat ze gezamenlijk beslissingen moeten nemen. De Gemeente Amsterdam heeft daarom een programma om VvE’s te helpen verduurzamen door hen op te leiden tot opdrachtgevers en advies te geven over verduurzaming.

Dit advies vereist kennis van architectuur, bouwfysica, installaties, welstand en VvE-processen. Architecten kunnen deze aspecten goed integreren. Voor grote VvE’s (meer dan 12 appartementsrechten) zijn al diverse partijen actief. Voor kleine VvE’s (maximaal 12 appartementsrechten) adviseert kbng samen met anderen de Amsterdamse VvE’s. We zoeken architecten die hun VvE-kennis willen uitbreiden om meer adviezen mogelijk te maken.

Aanbod
De gemeente Amsterdam biedt een opleidingstraject aan voor architecten. In dit traject leren architecten hoe ze een zorgvuldig en praktisch advies kunnen geven aan VvE’s, die dit advies vervolgens kunnen uitvoeren, eventueel met verdere begeleiding van de architect.

Het Praktisch Advies omvat onder meer:

 • Analyse van het energieverbruik;
 • Beschrijving van de thermische schil, de warmteopwekking en -afgifte;
 • Verduurzamingsscenario’s, waarmee de VvE in een aantal opbouwende stappen van het gas af kan gaan. Deze scenario’s houden rekening met de bouwkundige staat, welstandscriteria en de juridische aspecten, zoals in de splitsingsakte zijn opgenomen. Deze scenario’s geven inzicht in de energiebesparing, C02-reductie en de investeringen;
 • Berekening naar woonlastenniveau per breukdeel (waarin rekening gehouden is met veranderde onderhoudskosten, afbetaling leningen, renteaftrek, subsidies etc);
 • Toelichting aan de VvE (presentatie).

VvE’s met energie verzorgt het opleidingstraject. In het traject maken de deelnemers kennis met:

 • De verschillende tools voor het doorrekenen van de energiehuishouding op gebouwniveau;
 • De installatietechnische en bouwfysische kant van verduurzaming,
 • De opbouw van de woonlastendoorrekening;
 • Het proces dat een VvE moet doorlopen om tot verduurzaming over te gaan.
  De tools worden vervolgens ter beschikking gesteld aan de deelnemers, inclusief formats voor een goede presentatie.

De gemeente Amsterdam neemt de kosten voor het opleidingstraject voor haar rekening. Van de deelnemers wordt een tijdsinvestering gevraagd:

 • Leren werken met de tools;
 • Deelname aan 3 online bijeenkomsten waarin de tools worden toegelicht;
 • Deelname aan de cursus voor VvE’s om inzicht te hebben in de opgave voor de VvE’s (3 avonden, Amsterdam centrum);

Na deelname aan het opleidingstraject is het mogelijk om samen met kbng VvE’s in Amsterdam te adviseren in verduurzaming.
De kosten voor de cursussen en adviezen voor de VvE’s zijn voor rekening van de gemeente. De gemeente Amsterdam biedt de adviseurs een vaste vergoeding voor het advies aan de VvE.

Het opleidingstraject start in het najaar.

Wie wij zoeken:
Architecten met:

 • Kennis van en ervaring met particuliere opdrachtgevers en / of VvE’s;
 • Kennis van en ervaring met verduurzaming van bestaand vastgoed;
 • Werkzaam in Amsterdam;
 • Bereid zijn zich te verdiepen in voorgeschreven rekenmethode & presentaties;
 • Inzicht in en bekendheid met het werken onder strikte welstandsregimes;
 • Inzicht in en bekendheid met technische aspecten van verduurzaming (bouwfysica, installaties).
 • Ervaring met Excel en Indesign is een pré, beheersing van de Nederlandse taal een vereiste.
 • De voorkeur gaat uit naar kleine bureau’s of zelfstandig werkende architecten.

Geïnteresseerd?
Stuur een motivatie (maximaal 1 A4) en een CV (max 1 A4) naar vve@kbng.nl voor 15 september 2024.

We verwachten in oktober / november 2024 het opleidingstraject te starten. Het aantal opleidingsplaatsen is beperkt.