Senior Architect

Rijksvastgoedbedrijf zoekt een:

Een kazerne, een rijkskantoor, een penitentiaire inrichting of een rechtbank; het Rijksvastgoedbedrijf realiseert professioneel en aansprekend vastgoed voor haar gebruikers.

Onze vastgoedportefeuille is omvangrijk en divers. Met ruim twaalf miljoen vierkante meter aan gebouwen en circa 90.000 hectare grond zijn wij het grootste vastgoedbedrijf van Nederland. De uiteenlopende objecten staan in verschillende, vaak bijzondere, omgevingen; van de binnenstad van Amsterdam tot de uitgestrekte natuur van de Veluwe. De portefeuille kent bovendien veel karakteristieke objecten met een bijzondere cultuurhistorische geschiedenis.

Onze vastgoedportefeuille is voortdurend aan verandering onderhevig. Wij werken hier met een enthousiast team van architecten aan. We vertegenwoordigen ruimtelijke kwaliteit in uiteenlopende projecten en programma’s zoals het programma Transformatie Vastgoed Defensie. Dit programma behelst de revitalisering van een groot deel van de ca. 460 terreinen met 11.000 defensiegebouwen. Onze experts in ruimtelijke kwaliteit (architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp) formuleren en bewaken een passende ruimtelijke kwaliteit bij het realiseren of transformeren van dit vastgoed. Dit doen we onder andere door de vraag scherp te krijgen, draagvlak te bouwen, ambities en kwalitatieve kaders te stellen, faseproducten te toetsen en altijd oog te hebben voor de omgeving. Hierbij werken we nauw samen met collega’s van het Rijksvastgoedbedrijf, de gebruikers, andere overheidsorganisaties en marktpartijen.

Ons doel is prestatiegericht vastgoed dat onze gebruikers optimaal ondersteunt en bijdraagt aan een duurzame, toekomstbestendige, prettige en veilige leefomgeving. Als architect ben jij hierbij onmisbaar.

Jij richt je als architect onder andere op het volgende:

 • Binnen de projecten werk je vanuit een integrale benadering samen in een multidisciplinair team, waarbij je graag een trekkersrol inneemt.
 • Je doorgrondt de huisvestingsvraag door de juiste vragen te stellen aan de gebruikers.
 • Via ontwerpend onderzoek kom je tot de kern van de opgave en weet deze opgave om te zetten in een heldere visie.
 • Hierbij zie jij al in de voorfase concrete kansen voor het realiseren van omgevings-, gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde en weet jij hiervoor draagvlak te realiseren.
 • Je formuleert heldere ambities, selectie- en gunningscriteria en eisen die een aansprekend en toetsbaar kader vormen voor marktpartijen.
 • In de ontwerp- en uitvoeringsfase borg je de ruimtelijke kwaliteit door producten van marktpartijen in teamverband te toetsen en door effectief te sturen op het gewenste resultaat.
 • Je weet je collega’s gemakkelijk te vinden en hebt eigen inbreng in onze kennisontwikkeling. Zo kom je met concrete voorstellen voor standaardisatie en innovatie op thema’s als duurzame bouwmethoden en parametrisch ontwerpen.

Functie-eisen:

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau, een WO-diploma in Architectuur (of gelijkwaardig) en je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en op schrift.
 • Je hebt minimaal zeven jaar relevante ervaring als (project)architect, onder andere in het aansturen van een multidisciplinair team van experts.
 • Je hebt ruime ervaring met complexe, grootschalige transformatie- en nieuwbouwprojecten in de utiliteitsbouw en affiniteit met gebiedsgerichte opgaven.
 • Je bent analytisch sterk (je maakt wat complex is inzichtelijk, structureert uiteenlopende informatie en processen eenvoudig) en bent ervaren in het adviseren op strategisch niveau.
 • Je bent communicatief sterk (je weet jouw omgeving in woord en beeld op een prettige manier te overtuigen en je bent in staat jouw communicatiestijl aan te passen aan je omgeving).
 • Je hebt kennis van zowel traditionele als geïntegreerde contractvormen en het voorbereidende proces dat aan deze contractering voorafgaat.
 • Je hebt ruime ervaring in het acteren in een breed veld van stakeholders en in het samenbrengen van uiteenlopende belangen tot een gedragen resultaat.

 

Meer informatie / More information