(restauratie-)architect

Gemeente Tilburg zoekt een:

Tilburg is volop in ontwikkeling en stelt zichzelf daarbij op als genereuze stad, waar kwaliteit een aanjager is voor een goede leefomgeving. Met lef, ambitie en creativiteit geeft Tilburg vorm aan haar identiteit. Wij werken aan een sociale, gezonde en groene leefomgeving voor onze inwoners en bouwen aan een groeiende, bloeiende en bruisende stad, karaktervolle dorpen en prachtig landschap. Omgevingskwaliteit staat hierbij voorop, waarbij de gemeente vol inzet op het stimuleren van de ontwerp- en bouwcultuur, ontwerpkracht en goed opdrachtgeverschap.

De Omgevingscommissie Tilburg is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad en het college integraal adviseert over onder meer bouwen, monumenten, inrichting openbare ruimte en groenstructuren. Naast advisering in verband met bouwplannen van diverse schaalniveaus en gebiedsontwikkelingen komen ook andere aspecten aan bod. Op de agenda staan onder meer onderwerpen als gebiedsvisies, beeldkwaliteitsplannen, inrichtingsplannen voor de openbare ruimte, ruimtelijk erfgoed en beleidsmatige thema’s zoals het uitvoeringsplan omgevingskwaliteit. Op dit moment zijn wij op zoek naar een (restauratie-) Architect als lid voor deze Omgevingscommissie.

Wat ga je doen
In de commissie is deskundigheid en ervaring aanwezig op het gebied van architectuur en stedenbouw, restauratie en monumentenzorg, en landschapsarchitectuur. De commissie wordt ondersteund door een eigen secretariaat en bestaat uit zes leden, waarvan drie zittende leden worden voorgedragen voor herbenoeming. Om het brede takenpakket te vervullen en de professionele en integrale advisering op niveau te houden, zoekt de commissie een (restauratie-)architect, een architectuur- en cultuurhistoricus, en een voorzitter. Per 1 januari 2025 zullen deze drie nieuwe leden worden benoemd.

Als (restauratie-)architect van de commissie bereid je de vergaderingen voor door de stukken grondig te bestuderen en wellicht ook op locatie de situatie te bekijken. Hierdoor krijg je goed inzicht in de kansen en kwaliteiten die een locatie biedt. In samenspraak met de andere leden zorg je ervoor dat de vergaderingen goed voorbereid zijn, zodat de bezoekers die ruimtelijke initiatieven presenteren zich welkom voelen. Gesprekken verlopen constructief, collegiaal, opbouwend en waar nodig kritisch. Onze missie is het bereiken van een zo hoog mogelijke omgevingskwaliteit. Dit kan betekenen dat een bouwplan zich harmonieus voegt in het bestaande stedelijk weefsel, of dat Tilburg een nieuw architectonisch icoon rijker wordt!

Verder ga je je bezig houden met:

  • Het adviseren van en over bouwopgaven vanuit jouw architectonische expertise;
  • Het adviseren van en over bouwopgaven vanuit het oogpunt van monumentenzorg;
  • Het ontwikkelen van een duidelijke visie op de architectonische vormgeving van grotere bouwopgaven, van conceptueel niveau tot de uitwerking van bouwvolumes (met het accent op de cultuurhistorische context;
  • Het geven van advies onder mandaat over kleinere bouwopgaven (tweewekelijks 1,5 uur);
  • Het bevragen van benaderingswijzen van andere vakgenoten op een respectvolle maar kritische manier;
  • Het bewaken van de samenhang tussen het architectonisch concept en de (technische) uitwerking tot op het niveau van materialen, kleuren en details.

We zoeken een deskundige teamspeler die over de grenzen van zijn eigen vakgebied kan kijken. Je hebt het vermogen om onafhankelijke en integrale afwegingen te maken en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Je analytisch vermogen stelt je in staat om snel inzicht te krijgen in plannen en hun effecten op erfgoed en/of de omgeving. Daarnaast heb je de kwaliteiten om je oordeel begrijpelijk, tactvol en overtuigend over te brengen.

Wat krijg je ervoor terug
Wij bieden een interessant werkgebied in een boeiende, ondernemende stad waarbij jij adviseert over zeer uiteenlopende bouwopgaven en ruimtelijke ingrepen. De Omgevingscommissie geeft adviezen aan de gemeenteraad en het college. Je krijgt daarbij te maken met allerlei initiatiefnemers op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Naast de formele commissievergaderingen worden de commissieleden ook actief betrokken en geïnformeerd over lopende ontwikkelingen. Zo wordt er een aantal keer per jaar een excursie/ verdiepende sessie georganiseerd, waarbij actuele vraagstukken informeel aan bod komen. Daarnaast vindt er overleg en afstemming plaats met de verschillende kwaliteitsteams en de betreffende portefeuillehouder uit het college.

Tilburg zet de komende jaren vol in op het stimuleren van de bouw- en ontwerpcultuur en het realiseren van hoogwaardige omgevingskwaliteit in de stad, de dorpen en het buitengebied. Hierbij gaan we graag de samenwerking aan met gerenommeerde experts en deskundigen. Daagt deze rol jou uit om een spilfunctie te gaan vervullen binnen ons kwaliteitsstelsel en daarmee bij te dragen aan een genereus Tilburg? Solliciteer dan via onderstaande link!

Meer informatie / More information