Gebiedsvisie Rotterdam Alexanderknoop

De Zwarte Hond

Alexanderknoop gebied

Plankaart van gebied

Programmatische mozaïek van verschillende plekken elk met een eigen karakter en functie.

Fijnmazig netwerk voor voetgangers en fietsers verbindt de mozaïek met omliggende wijken.

Niet alle modaliteiten zijn overal welkom. OV wordt geclusterd bij het station, ook is de auto niet meer overal welkom.